Niedziela, 09 sierpień 2020, imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty
A+ A-

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami na terenie Gminy Mstów

PDF Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Mstów z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDF Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlaścicieli nieruchomości

PDF Uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 1czerwca 2015r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wlaścicieli nieruchomości

PDF Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Mstów z dnia 10 lipca 2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDF Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDF Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDF Uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 01 czerwca 2015r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDF Uchwała z 14 09 2013 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDF Uchwala w sprawie zmiany uchwały z dnia 14 09 2013 r w sprawie terminu czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDF Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mstów